O aplikacji…

Efektywne narzędzie dla przedsiębiorstw uczestniczących w organizacji i eksploatacji ruchu kolejowego. Zunifikowana ewidencja czasu pracy lokomotyw i wagonów, zawierająca dane niezbędne do efektywnego zarządzania operacyjnego, z zachowaniem wymogów systemów bezpieczeństwa. Ułatwia bieżące monitorowanie przebiegu wagonów, uwzględniając okresy rewizyjne przeglądowe, opisane w dokumentacji DSU. Profil ewidencji czasu pracy lokomotyw i wagonów zawiera dane niezbędne do zarządzania procesami przeglądów okresowych i rewizyjnych. Konstrukcja aplikacji zapewnia dostosowywanie jej do aktualizowanych wymogów specyficznych dla branży.

Repozytorium samodzielne lub element systemu TransLink Master, współdzielony przez zarządców taboru. Aplikacja umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi dostarczonymi i zweryfikowanymi przez odpowiednich uczestników procesu, ułatwia optymalne zarządzanie taborem lokomotywowym i wagonowym, przechowuje dane niezbędne do monitorowania i raportowania realizacji procesów utrzymaniowych, wyklucza wykorzystywanie elementów nie spełniających odpowiednich warunków. W połączeniu z danymi pochodzącymi z innych ewidencji i systemów pozwala na etapowe lub całościowe implementacje rozwiązań organizujących i optymalizujących wykorzystanie zasobów, podnoszących jakość i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Może być ważnym ogniwem systemów ECM, wdrażanych w przedsiębiorstwach, dysponujących taborem lokomotywowym i wagonowym. Dane gromadzone w aplikacji mogą służyć do wzajemnych rozliczeń podmiotów uczestniczących w procesie przewozowym.

Funkcjonalności:

– Zunifikowana ewidencja czasu pracy wagonów, zawierająca dane niezbędne do efektywnego zarządzania
operacyjnego,
– Ułatwia bieżące monitorowanie przebiegu wagonów, uwzględniając okresy rewizyjne przeglądowe, opisane w dokumentacji DSU.


Korzyści:

– Efektywne zarządzanie taborem,
– Elektroniczny obieg dokumentów związanych z utrzymaniem i eksploatacją,
– Poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów,
– Podniesienie jakości świadczonych usług.