O aplikacji…

Specjalizowane rozwiązanie portalowe realizujące ideę zarządzania eksploatacyjnego przesyłkami całopociągowymi i rozproszonymi („drobnicą”) w transporcie kolejowym. Obsługuje zlecenia dotyczące pojedynczych wagonów, grup wagonowych i całych pociągów oraz wiele podmiotów uczestniczących w procesie. Role i prawa dostępu na wielu poziomach aplikacji pozwalają na dowolne zamodelowanie łańcucha usług i efektywną wymianę informacji. Możliwy dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową.

Aplikacja pozwala na „śledzenie” on-line przesyłek, znajdujących się w poszczególnych fazach procesu przewozowego. Ewidencjonuje zlecenia, monitoruje dostępność taboru kolejowego, służy do rozliczania usług przewozowych oraz jest narzędziem wsparcia pracy dyspozytorskiej. Możliwe jest zastosowanie mechanizmów zasilania danymi z zewnętrznych systemów specjalizowanych. Oprócz bieżącego śledzenia przesyłek służy jako podstawa do sporządzania raportów i rozliczeń wykonanych usług. Zawiera funkcję automatycznego powiadamiania o stanie przesyłki poprzez pocztę elektroniczną i urządzenia naręczne. Wykorzystanie aplikacji znacząco poprawia wskaźnik rotacji taboru zaangażowanego w przewozy. Działa niezależnie lub w połączeniu z innymi aplikacjami TransLink Master. Możliwe zastosowanie w innych branżach wykazujących podobieństwo procesowe. Bezpieczeństwo danych gwarantują wielopoziomowe zabezpieczenia poszczególnych systemów składowych.

 

Problemy do rozwiązania:

– Efektywne zarządzanie procesem przewozu przesyłek,
– Brak nowoczesnych narzędzi dispatchingowych,
– Brak możliwości śledzenia przesyłki przez nadawców i odbiorców przesyłek,
– Konieczność zadbania o bezpieczną i zgodną z przepisami ruchu organizację przewozu,
– Konieczność monitorowania przesyłek.


Funkcjonalności:

– Wsparcie procesów spedycji,
– Kompletne środowisko obsługi procesów dyspozytorskich,
– Ewidencja i kontrola zleceń spedycyjnych,
– Kontrola procesu przewozowego,
– Automatyzacja realizacji procesów przewozowych,
– Centralizacja obsługi wielu podmiotów,
– Szczegółowe raportowanie czasów przebiegu zleceń,
– Wygodny panel sterujący uprawnieniami.


Korzyści:

– Wsparcie pracy dyspozytorskiej przewoźników kolejowych i właścicieli bocznic kolejowych,
– Wsparcie i kontrola procesów spedycyjnych,
– Łatwe i precyzyjne rozliczanie usług kolejowych,
– Znaczne skrócenie operacji dzięki powiązaniu danych i reprezentowanie w żądanej postaci.