Aplikacje z grupy Zarządzanie dokumentacją to rozwiązania informatyczne dedykowane do firm, które z racji obowiązujących przepisów unijnych oraz krajowych i branżowych zobowiązane są do wdrożenia, przestrzegania oraz ciągłego monitorowania i uaktualniania systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością oraz procesami produkcyjnymi i utrzymaniowymi. Nieodzowne narzędzia informatyczne z intuicyjnym interfejsem, zapewniające wysokie standardy w newralgicznej dziedzinie funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa transportowego. Ich najważniejszą cechą jest procesowość procedur oraz obiegów dokumentów w organizacji takich jak formularze, zapisy, protokoły z audytów, kontroli itp. Aplikacje umożliwiają stały kontakt on-line z dedykowanym doradcą w zakresie wdrażania, zastosowania i aktualizacji dokumentacji systemów zarządzania.

 

W ramach tej palety produktów oferujemy następujące aplikacje:

– TransLink Master e-SMS – dokumentacja systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,

– TransLink Master e-DSU – dokumentacja systemów utrzymania pojazdów kolejowych,

– TransLink Master e-ECM – dokumentacja systemów zarządzania bezpieczeństwem wagonów torowych,

– TransLink Master e-IRIS – dokumentacja systemów zarządzania w oparciu o standard IRIS w przemyśle kolejowym,

– TransLink Master e-DocTrans – zarządzanie obiegiem listów przewozowych,

– TransLink Master e-Regulamin – dokumentacja regulaminów technicznych stacji, bocznic, itp.

 

Wymienione aplikacje nie wyczerpują możliwości wsparcia informatycznego procesów zarządzania dokumentacją. Każda z powyższych aplikacji posiada cechy pozwalające na wszechstronne dostosowanie ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Ponadto, oprócz tradycyjnych urządzeń czyli komputerów osobistych, czy laptopów, aplikacje mogą być używane na urządzeniach mobilnych takich, jak: telefony komórkowe, smartfony, czy tablety.