O aplikacji…

Efektywne narzędzie zarządzania procesem przewozowym oraz usprawnienie procesu planowania i rozliczania pracy przewozowej. Automatyzacja rozliczeń parametrów pracy przewozowej, ograniczenie czasochłonności operacji i ryzyka błędów. Bieżące monitorowanie realizacji zadań i operacyjne zarządzanie danymi w oparciu o aktualne dostępności zasobów. Przygotowywanie raportów i statystyk dla sprawozdawczości UTK i GUS oraz dla wewnętrznych potrzeb, współpraca z innymi systemami w ramach TransLink Master. Ewidencja wszelkich parametrów pacy przewozowej (np.: pockm, brutto i netto tonokilometry, brutto netto przewiezionych towarów, z każdej branży).

Generowanie analiz, raportów materiałów służących do rozliczeń wewnątrz organizacji, jak i z podmiotami zewnętrznymi takimi jak PKP PLK SA. Aplikacja może być składową systemów kalkulacyjnych, niezbędna jako narzędzie komórek kontrolingowych i planistycznych. W realiach usług kolejowych świadczonych przez wiele niezależnych podmiotów, z wydzielonymi obszarami obsługiwanymi przez odrębnych właścicieli infrastruktury, spółki kolejowe dysponujące własnymi lub dzierżawionymi elementami taboru, w obliczu różnorodności usług i opłat, krajowych i zagranicznych wymogów technicznych i prawnych – wiarygodne i aktualne ewidencje nabierają nowego znaczenia. Aplikacja działa niezależnie lub w połączeniu z innymi aplikacjami TransLink Master.

 

Problemy do rozwiązania:

– Efektywne zarządzanie procesem przewozu przesyłek,
– Brak nowoczesnych narzędzi dyspozytorskich,
– Brak możliwości śledzenia przesyłki przez nadawców i odbiorców przesyłek,
– Brak możliwości śledzenia i kontrolowania procesu przewozowego,
– Konieczność monitorowania przesyłek.

 

Funkcjonalności:

– Usprawnienie procesu planowania i rozliczania pracy przewozowej,
– Automatyzacja rozliczeń parametrów pracy przewozowej,
– Ograniczenie czasochłonności operacji i ryzyka błędów,
– Bieżące monitorowanie realizacji zadań i operacyjne zarządzanie danymi w oparciu o aktualne dostępności zasobów,
– Przygotowywanie raportów i statystyk dla sprawozdawczości UTK i GUS oraz dla wewnętrznych potrzeb.


Korzyści:

– Wsparcie pracy osób zarządzających efektywnością wydajności zasobów,
– Automatyczna kontrola procesów,
– Łatwe, efektywne i precyzyjne zarządzanie posiadanymi zasobami,
– Nowoczesne narzędzie kontrolingowe,
– Podniesienie jakości świadczonych usług.fektywności wykorzystania posiadanych zasobów,
– Podniesienie jakości świadczonych usług.