O aplikacji…

Ewidencja pracy ekspedycyjnej na bocznicy. Aplikacja pozwala na objęcie ewidencją pełnego cyklu pobytu wagonów i lokomotyw na bocznicy i poza bocznicą. Może być elementem całościowego zarządzanie procesem przewozowym. Aplikacja generuje wszelkie dokumenty związane z ruchem taboru: listy przewozowe, R7, R25, R27 oraz inne wewnętrzne, obowiązujące u Klienta. Poprzez cechy uniwersalności system może współdziałać z zaimplementowanymi wcześniej aplikacjami, np.: obsługującymi systemy elektronicznych wag wagonowych.

Jest nieocenionym narzędziem wsparcia dla pracowników pionu dyspozytorskiego oraz ekspedycyjno -handlowego. Jako element rozwiązań TransLink Master może być połączona z innymi aplikacjami. Aplikacja umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi dostarczonymi i zweryfikowanymi przez odpowiednich uczestników procesu, ułatwia optymalne zarządzanie procesem przewozowym, przechowuje dane niezbędne do monitorowania i raportowania realizacji procesów. W połączeniu z danymi pochodzącymi z innych ewidencji i systemów pozwala na etapowe lub całościowe implementacje rozwiązań organizujących i optymalizujących wykorzystanie zasobów, podnoszących jakość i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Rozwiązanie oparte o aplikację IBM Lotus Notes oraz portal pozwala na elastyczne i uniwersalne zastosowania.

 

Problemy do rozwiązania:

– Brak efektywnego nadzoru nad procesami bocznicowymi,
– Brak efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów infrastruktury,
– Konieczność zapewnienia płynności i dostępności taboru,
– Konieczność zapewnienia ciągłości dostaw,
– Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy personelem zlecającym a wykonującym.

 

Funkcjonalności:

– Rejestracja wejścia i wyjścia wagonów z bocznicy,
– Rejestracja i monitoring czasów pobytu wagonów w poszczególnych torach lub grupach torów bocznicowych,
– Rejestracja czasu pobytu wagonów poza bocznicą, uwzględniając tryb pracy (dzierżawa, najem, przewozy własne),
– Generowanie danych niezbędnych do rozliczeń pomiędzy kontrahentami,
– Generowanie danych dotyczących pomiaru przebiegu wagonów pomiędzy terminami napraw okresowych,
– Rejestracja pracy drużyny manewrowej,
– Rejestracja zajętości torów bocznicowych,
– Ustalanie ilostanów wagonów na bocznicy i poza nią,
– Integracja z systemami wagowymi.


Korzyści:

– Wsparcie pracy osób zarządzających efektywnością wydajności zasobów,
– Automatyczna kontrola procesów,
– Łatwe i precyzyjne zarządzanie posiadanymi zasobami,
– Efektywne wykorzystanie posiadanego taboru,
– Podniesienie jakości świadczonych usług.