Zarządzanie taborem kolejowym – warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań TransLink Master!

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 445/2011 nie jest z pewnością jedynym powodem, dla którego należy skrupulatnie i procesowo zarządzać taborem. Spełnienie odpowiednich wymogów co prawda usuwa ryzyko kłopotów związanych z negatywnymi skutkami odpowiednich kontroli, jednak nie rozwiązuje ogromnego obszaru problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem majątkiem, naprawami, kosztami eksploatacji itp. Od ewidencji począwszy, przez efektywne zarządzanie operacyjne, do optymalizacji włącznie.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 445/2011 podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa posiadającego i eksploatującego tabor jest zarządzanie, które umożliwia nadzór nad trzema tzw. funkcjami utrzymania określonymi w dyrektywie czyli koordynowanie i zarzadzanie dokumentacją wagonu, bieżącą eksploatacją taboru, a także zapewnienie bezpiecznego stanu wagonu towarowego w systemie kolejowym.

Z pewnością w pierwszym rzędzie należy zadbać o tę właśnie zgodność, ale warto także rozważyć znacznie dalej idące kroki i wdrożenie rozwiązań znacząco ułatwiających codzienne operacje obsługowe, ale także zarządzanie na poziomie strategicznym. Przy obecnym stopniu skomplikowania tego zakresu, przy dynamicznie rosnącej ilości elementów taboru jest to bardziej niż oczekiwane z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem przewozowym.

Rozwiązania programistyczne TransLink Master z obszaru zarządzania to zunifikowana ewidencja taboru, zawierająca dane niezbędne do efektywnego zarządzania operacyjnego, z zachowaniem wymogów systemów bezpieczeństwa. Ułatwia bieżącą inwentaryzację zasobów oraz monitorowanie stanu technicznego, badań, dopuszczeń i certyfikatów technicznych. Profile poszczególnych elementów taboru ułatwiają zarządzanie zasobami w wielu wymiarach, przygotowując dane dla zleceń je angażujących, bieżącej obsługi technicznej i raportów eksploatacyjnych. Profil zasobu (tabor) zawiera dane rejestracyjne, podstawowe dane techniczne, dane i dokumenty (skany) pochodzące z badań i przeglądów oraz dane eksploatacyjne. Ewidencja przebiegów, napraw i nakładów pozwala na raportowanie, analizę kosztów oraz ocenę jakościową posiadanego taboru.

Specjalizowane aplikacje wspomagają nie tylko zasoby techniczne (lokomotywy i wagony), ale również zasoby ludzkie. Pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry
i utrzymanie jej dyspozycyjności, skrupulatne zarządzanie aktualnością uprawnień, badaniami i dopuszczeniami do uczestnictwa w ruchu kolejowym stanowi niemałe wyzwanie dla firm dowolnej skali działania i w tym zakresie rozwiązania informatyczne stanowią właściwe narzędzia efektywnego zarządzania.

Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym jest najważniejszym priorytetem urzędów kontroli, a jak wynika z badań to tzw. element ludzki jest zazwyczaj najsłabszym elementem przyczyniającym się do występowania nieprawidłowości i obniżeniu tegoż bezpieczeństwa. Wykorzystanie aplikacji TransLink Master skutecznie wspomaga zarządzanie personelem.

Konstrukcja baz danych w ramach aplikacji TransLink Master zapewnia dostosowywanie jej do stale aktualizowanych, specyficznych wymogów. Objęcie ewidencją całego cyklu życia zasobów, zastosowanie kompletnej i aktualizowanej ewidencji wszelkich danych istotnych dla elementu składowych zasobu lub procesu stwarza możliwość lepszego, całościowego zarządzania. W połączeniu z danymi pochodzącymi z innych ewidencji i systemów pozwala na etapowe lub całościowe implementacje rozwiązań organizujących i optymalizujących wykorzystanie zasobów, podnoszący jakość usług i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.

Wybrane funkcjonalności aplikacji TransLink Master to:

– zunifikowana ewidencja i monitorowanie zasobów,

– efektywne zarządzanie operacyjne,

– monitorowanie wymogów systemów bezpieczeństwa,

– ewidencja przebiegów, napraw i nakładów,

– ewidencja personelu i jego aktualnych badań, dopuszczeń,

– analiza kosztów oraz ocena jakościowa taboru.

W kontekście omawianego tu zakresu zastosowanie znajdują aplikacje:

WagMan – zarządzanie zasobami wagonowymi

LocMan – zarzadzanie zasobami lokomotywowymi

HRMan – zarządzanie zasobami ludzkimi

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zachęci Państwa do sięgnięcia do informacji o kolejnych

rozwiązaniach TransLink Master wspomagających zarządzanie dokumentacją, zarzadzanie eksploatacyjne czy też zarządzanie obiegiem dokumentów w obszarach administracyjnych SSC Master dla Kolei

W każdym przypadku zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami.

Z życzeniami sukcesów 2017 roku

Maciej Jędrzejczak

Prezes Zarządu TransLink Master

Linki:

Informacja o dostępnych rozwiązaniach TransLink Master:

www.translinkmaster.com

Ciekawa publikacja o strategicznym zarządzaniu zasobami

EAM – zarządzanie zasobami

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *