O aplikacji…

Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w ruchu kolejowym. Wspomaga opracowywanie, obieg, walidację, udostępnianie, aktualizację i kontrolę dokumentów SMS, ułatwia ich rejestrowanie, sprawdzanie i opiniowanie. Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do procedur, formularzy i instrukcji. Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów, związanych z wymogami systemu SMS. Dynamiczna struktura bazy danych, elektroniczny obieg dokumentów, tworzenie, opiniowanie, realizacja oraz kontrola działań korygujących, prowadzenie kalendarzy audytów, raporty z przeglądów, analiza i synteza niezgodności. Sterowanie publikacją danych poprzez terminy oraz akceptacje, wersjonowanie dokumentów roboczych, repozytorium dokumentów archiwalnych. Bezpieczny dostęp, zarządzanie prawami i rolami, publikacja wybranych dokumentów w ramach intranetu. W ramach spójnego i wygodnego środowiska pracy grupowej, znacznie skraca czas wymagany na rejestrowanie, sprawdzanie i opiniowanie dokumentów. Zatwierdzone dokumenty rozsyłane są elektronicznie do zainteresowanych, rejestry prowadzone dla każdego dokumentu przechowują informacje o ich przejrzeniu i zmianach. System obsługuje planowe i nieplanowe audyty oraz ewidencjonuje stwierdzone niezgodności, monitoruje działania naprawcze. Aplikacja działa samodzielnie lub jako element pakietu TransLink Master. Eksperckie opracowanie merytorycznie gwarantuje pełne odniesienie do wymogów branży kolejowej. Możliwe zastosowanie w branżach pokrewnych lub podobnych procesowo. Możliwość implementacji dla jednej organizacji lub w firmach konsultingowych obsługujących zewnętrznych zleceniodawców.

 

Funkcjonalności:

– Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
w ruchu kolejowym,
– Wspomaga opracowywanie, obieg, walidację, udostępnianie, aktualizowanie i kontrolę dokumentów SMS,
– Ułatwienie rejestrowanie, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji,
– Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do procedur, formularzy i instrukcji,
– Repozytorium dokumentów archiwalnych
– Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów związanych z wymogami systemu SMS.

 

Korzyści:

– Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do procesów, formularzy i instrukcji,
– Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów związanych z wymogami systemu SMS,
– Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją SMS,
– Poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów,
– Spełnienie wymogów prawnych.