O aplikacji…

Kompleksowe narzędzie zarządzania obiegiem dokumentacją przewozowa, ze szczególnym uwzględnieniem listów przewozowych, dedykowane przedsiębiorstwom wykonującym przewozy kolejowe. Wspomaga sporządzanie, obieg, walidację, udostępnianie, aktualizowanie i kontrolę listów przewozowych; ułatwia ich rejestrowanie, sprawdzanie i rozliczanie. Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do listów przewozowych. Kompletna realizacja elektronicznych obiegów tych dokumentów. Zarządzanie dokumentami przewozowymi, dynamiczna struktura bazy danych, elektroniczny obieg dokumentów, prowadzenie kalendarzy przewozowych, raporty procesów przewozowych, analiza i raportowanie danych niezbędnych do rozliczeń usług przewozowych. Bezpieczny dostęp, zarządzanie prawami i rolami, publikacja wybranych dokumentów w ramach intranetu. Aplikacja sprzyja skróceniu czasu rejestrowania, sprawdzania i rozliczania dokumentów.

Wykorzystuje nowoczesne narzędzia komunikacji i interakcji z systemem pracy grupowej, zwiększa efektywność współpracy odpowiednich użytkowników systemu. Rozbudowana struktura praw dostępu zapewnia użytkownikom systemu dostęp wyłącznie precyzyjnie zdefiniowanej grupie pracowników. Realizuje wymogi, standardy i postulaty odpowiednich procedur, zapewniając wysoki komfort użytkowania systemu poprzez IBM Lotus Notes oraz przeglądarki. Wykorzystując mechanizm replikacji danych zapewnia możliwość pracy z system w trybie offline. W ramach jednolitego zasobu ułatwia przechowywanie i archiwizowanie dokumentów całej organizacji. W znacznym stopniu eliminuje tradycyjne metody pracy z przedmiotową dokumentacją. Aplikacja działa niezależnie lub w połączeniu z innymi aplikacjami TransLink Master.

 

Funkcjonalności:

– Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją przewozową,
– Wspomaga opracowywanie, obieg, walidację, udostępnianie, aktualizowanie i kontrolę listów przewozowych,
– Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do listów przewozowych,
– Kompletna realizacja elektronicznych obiegów tych dokumentów.

 

Korzyści:

– Elektroniczny obieg dokumentów przewozowych,
– Szybkość generowania dokumentów,
– Łatwe i precyzyjne zarządzanie zleconymi zadaniami przewozowymi,
– Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów,
– Podniesienie jakości świadczonych usług.