TransLink Master to firma specjalizująca się w tworzeniem aplikacji dedykowanych dla obsługi procesów biznesowych w przedsiębiorstwach kolejowych oraz transportowych. Środowisko rozwiązań TransLink Master zostało wykreowane z intencją efektywnych, szybkich, ekonomicznych i przynoszących natychmiastowe efekty biznesowych implementacji. Nie bez znaczenia jest także dbałość o przejrzystość i czytelność oprogramowania, co w połączeniu z komfortem obsługi znakomicie ułatwia wdrożenia i optymalizację procesów. Wykorzystujemy w swoich działaniach większość współczesnych narzędzi i udogodnień komunikacyjnych.

Rozwiązania aplikacyjne TransLink Master klasyfikujemy w  czterech grupach funkcjonalnych.

Zarządzanie zasobami – zasoby taborowe, zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe

Zarządzanie eksploatacyjne – obsługa logistyki, koordynacja działań bocznicowych

Zarządzanie dokumentacją – udostępnianie i zarządzanie różnego rodzaju dokumentacją

Dedykowane obiegi dokumentów – obiegi faktur, delegacji urlopów, systemy czasu pracy.

Symulatory sterowania ruchem kolejowym – symulacja, modelowanie i zarządzanie ruchem kolejowym. 

Rozwiązania, służące zarządzaniu zasobami i usługami, umożliwiają dostęp do wszystkich istotnych procesów

Rozwiązania Enterprise Asset Management (EAM), służące zarządzaniu zasobami i usługami, umożliwiają każdej organizacji optymalne wykorzystania inwestycji w środowisko informatyczne oraz ciągłe doskonalenie efektywności działania organizacji. Dzięki zastosowaniu rozwiązań EAM możliwy jest dostęp do wszystkich istotnych procesów funkcjonujących w organizacji oraz całościowe zarządzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa.
Zapraszamy do rozważenia zarządzania zasobami (np.: personelem, taborem kolejowym) w dogodnym dla Państwa podejściu i zakresie. Dzięki dedykowanym dla branży kolejowej aplikacjom TransLink Master zainicjowanie tego procesu jest bardzo proste i możliwe jest praktycznie „od ręki” w każdej organizacji. Nasze produkty w dziedzinie EAM to narzędzia informatyczne o intuicyjnym interfejsie, zapewniające wysokie standardy w newralgicznej dziedzinie funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa transportowego.

W ramach tej palety produktów oferujemy następujące aplikacje:

 TransLinki Master HRMan – aktywne i precyzyjne zarządzanie kadrami, w szczególności związanymi z bezpieczeństwem np. ruchu kolejowego,

 TransLinki Master LocMan – aktywne i precyzyjne zarządzanie parkiem kolejowych pojazdów trakcyjnych, ciągników siodłowych, samochodów,

 TransLinki Master WagMan – aktywne i precyzyjne zarządzanie parkiem wagonów, naczep, przyczep, kontenerów.

Rozwiązania informatyczne dedykowane dla firm transportowych, a w szczególności z branży przewozów kolejowych, wspomagające również zarządzanie eksploatacyjne procesów przewozowych. Proste i intuicyjne w obsłudze aplikacje, umożliwiające precyzyjne sterowanie procesami charakterystycznymi dla przedsiębiorstw realizujących przewozy towarów i osób.

W ramach wsparcia eksploatacyjnego oferujemy następujące aplikacje:

TransLink Master DisLog – narzędzie dyspozytorskie wspomagające monitoring przesyłek,

TransLink Master Orders – system zleceń i rozliczeń podwykonawców,

TransLink Master SCP Personel – system ewidencji czasu pracy personelu,

TransLink Master SCP Tabor – system ewidencji czasu pracy taboru,

TransLink Master DataTrans – system ewidencji pracy przewozowej,

TransLink Master CalcuOil – system rozliczeń zużycia paliw płynnych,

TransLink Master Ekspedycja – ewidencja pracy ekspedycyjnej na bocznicy.

Aplikacje z grupy Zarządzanie dokumentacją to rozwiązania informatyczne dedykowane dla firm, które z racji obowiązujących przepisów unijnych oraz krajowych i branżowych zobowiązane są do wdrożenia, przestrzegania oraz ciągłego monitorowania i uaktualniania systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością oraz procesami produkcyjnymi i utrzymaniowymi. Nieodzowne narzędzia informatyczne z intuicyjnym interfejsem, zapewniające wysokie standardy w newralgicznej dziedzinie funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa transportowego. Ich najważniejszą cechą jest procesowość procedur oraz obiegów dokumentów w organizacji takich jak formularze, zapisy, protokoły z audytów, kontroli itp. Aplikacje umożliwiają stały kontakt on-line z dedykowanym doradcą w zakresie wdrażania, zastosowania i aktualizacji dokumentacji systemów zarządzania.

W ramach tej palety produktów oferujemy następujące aplikacje:

TransLink Master e-SMS – dokumentacja systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,

TransLink Master e-DSU – dokumentacja systemów utrzymania pojazdów kolejowych,

TransLink Master e-ECM – dokumentacja systemów zarządzania bezpieczeństwem wagonów torowych,

TransLink Master e-IRIS – dokumentacja systemów zarządzania w oparciu o standard IRIS w przemyśle kolejowym,

TransLink Master e-DocTrans – zarządzanie obiegiem listów przewozowych,

Wymienione aplikacje nie wyczerpują możliwości wsparcia informatycznego procesów zarządzania dokumentacją. Każda z powyższych aplikacji posiada cechy pozwalające na wszechstronne dostosowanie ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Ponadto, oprócz tradycyjnych urządzeń czyli komputerów osobistych, czy laptopów, aplikacje mogą być używane na urządzeniach mobilnych takich, jak: telefony komórkowe, smartfony, czy tablety.

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego bądź bezpośredniego kontaktu.

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji

przewozów kolejowych.

Tradycyjne i bardzo spokojne prowadzenie działań w dynamicznie zmieniającym się globalnym otoczeniu biznesowym, stało się praktycznie niemożliwe. Pytania jakie się nasuwają odwołują się głównie do obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, czyli jak zarządzać wydajnie przedsiębiorstwem, jak być bardziej konkurencyjnym oraz jak zwiększyć szanse podniesienie jakości świadczonych usług. Pojawiające się nowe dyrektywy, uregulowania oraz rynkowe uwarunkowania, wymuszają na przedsiębiorstwach sektora kolejowego konieczność ciągłego dostosowywania się swoimi procedurami do nich.

Nasza firma wychodzi naprzeciw tym problemom i proponuje adaptacje dedykowanych aplikacji dopasowanych do przedsiębiorstwa. Dlaczego dedykowane? Z prostej przyczyny chodzi o co najmniej dwa elementy: przystosowanie do konkretnej wielkości i rodzaju  przedsiębiorstwa i jego trybu pracy oraz możliwość odwzorowania procesów występujących
w przedsiębiorstwie.  Istotnym elementem jest również zwrot z inwestycji (tzw.ROI) wynikający z lepszej adaptacji rozwiązania i dopasowania go do konkretnych potrzeb. Nawet w niewielkiej firmie dobre rozwiązanie powinno generować oszczędności w kwocie co najmniej jednego etatu.

TransLink Master to firma specjalizująca się w tworzeniem aplikacji dedykowanych dla obsługi procesów biznesowych w przedsiębiorstwach kolejowych oraz transportowych. Środowisko rozwiązań TransLink Master zostało wykreowane z intencją efektywnych, szybkich, ekonomicznych i przynoszących natychmiastowe efekty biznesowych implementacji. Nie bez znaczenia jest także dbałość o przejrzystość i czytelność oprogramowania, co w połączeniu z komfortem obsługi znakomicie ułatwia wdrożenia i optymalizację procesów. Wykorzystujemy w swoich działaniach większość współczesnych narzędzi i udogodnień komunikacyjnych.

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego bądź bezpośredniego kontaktu.

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji