TransLink Master HRMan

 O aplikacji…

Automatyzacja pracy działu kadrowo–płacowego, centralne zarządzanie danymi obecnych bądź potencjalnych pracowników oraz osób współpracujących. Organizowanie oraz monitoring badań lekarskich i szkoleń pracowników. Obsługa dokumentów w dowolnych formatach danych, usprawnienie komunikacji wewnątrz zespołów, kojarzenie zdarzeń. Wspomaga Managerów HR w zadaniach planowania zasobów ludzkich, oceny kompetencji i wyników pracy, awansów i przeniesienia, definiowania stanowiska pracy oraz planowania i realizacji rekrutacji.

Aplikacja umożliwia kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia ewidencji pracowników, kartotek pracowniczych, zarządzanie i kontrolę ścieżek kariery, możliwość oceny okresowej pracowników, ewidencji wyposażenia, posiadanych umiejętności oraz szkoleń. W sposób wizualny lub mailowy informuje o wygaśnięciu kwalifikacji, badań, zezwoleń wymagających okresowego uzupełnienia. Umożliwia prowadzenie bazy wykładowców, a poprzez sortowanie w prosty sposób pozwala odszukać interesującą nas osobę o określonych kwalifikacjach i wyznaczyć ją do konkretnego zadania. Gromadzone dane mogą służyć do szybkiego kojarzenia kwalifikacji z konkretnym zapotrzebowaniem na stanowisko. Rozwiązanie ma standardowo wbudowany moduł obiegu i gromadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Linki do dokumentów umożliwiają jego podgląd lub wydruk. Aplikacja działa samodzielnie lub jako element pakietu TransLink Master.

 

Funkcjonalności:

krop-tlm Automatyzacja pracy działu kadrowo–płacowego,
krop-tlm Centralne zarządzanie danymi obecnych bądź potencjalnych pracowników oraz osób współpracujących,
krop-tlm Zarządzanie projektami w ramach akcji rekrutacyjnych i szkoleniowych,
krop-tlm Chronologiczne i historyczne śledzenie procesu realizacji spraw,
krop-tlm Obsługa dokumentów w dowolnych formatach danych,
krop-tlm Usprawnienie komunikacji wewnątrz zespołów, kojarzenie zdarzeń.

 

Korzyści:

krop-tlm Łatwy dostęp do zasobów dokumentacji HR,
krop-tlm Alertowanie terminów badań i egzaminów,
krop-tlm Digitalizacja i obieg dokumentów pracowniczych,
krop-tlm Podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
krop-tlm Archiwizacja i obieg dokumentów.