O aplikacji…

Narzędzie informatyczne, służące do zarządzania dokumentacją systemów utrzymania taboru kolejowego. Wspomaga opracowanie, obieg, walidację, udostępnianie, publikację, korygowanie, aktualizowanie i kontrolę dokumentów stosowanych w DSU. Tworzy obieg dokumentów w ramach komórek organizacyjnych oraz w czytelnej formie publikuje obowiązujące w określonym czasie kompletna dokumentację. Umożliwia skrócenie czasu rejestrowania, sprawdzania i opiniowania dokumentów związanych z DSU. Wykorzystuje nowoczesne narzędzia komunikacji i interakcji z systemem pracy grupowej, zwiększa efektywność współpracy odpowiednich użytkowników systemu. Rozbudowana struktura praw dostępu zapewnia użytkownikom systemu dostęp wyłącznie do odpowiednich dokumentów. Realizuje wymogi, standardy i postulaty odpowiednich procedur, zapewniając wysoki komfort użytkowania systemu poprzez IBM Lotus Notes oraz przeglądarki. Wykorzystując mechanizm replikacji danych zapewnia możliwość pracy z system w trybie offline. W ramach jednolitego zasobu ułatwia przechowywanie i archiwizowanie dokumentów całej organizacji, umożliwia współdzielenie dokumentów i podział pracy zgodnie z rolami użytkowników. W znacznym stopniu eliminuje tradycyjne metody pracy z przedmiotową dokumentacją. Aplikacja działa niezależnie lub w połączeniu z innymi aplikacjami TransLink Master.

 

Problemy do rozwiązania:

– Potrzeba efektywnego zarządzania zasobami oraz ewidencji czynności eksploatacyjnych,
– Konieczność optymalizacji procesów utrzymaniowych,
– Konieczność dokładnego planowania procesów naprawczych,
– Brak narzędzi do kontrolowania ważności dokumentów: Przeglądy PK ,P, G, certyfikaty, autoryzacje, upoważnienia itp.

 

Funkcjonalności:

– Dynamiczna struktura bazy danych, elektroniczny obieg dokumentów,
– Tworzenie, opiniowanie, realizacja oraz kontrola działań korygujących,
– Prowadzenie kalendarzy napraw, przeglądów,
– Raporty z przeglądów.

 

Korzyści:

– Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do procesów, formularzy i instrukcji,
– Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów związanych z wymogami systemu DSU,
– Kompleksowe narzędzie zarządzania Dokumentacją Systemów Utrzymania pojazdów kolejowych,
– Poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.